Tuesday, May 17, 2011

Скалните църкви в Сакар - част 2 - с. Мaточина


След църквата в Михалич, тази в Маточина не е толкова впечатляваща. За сметка на това е много по-трудна за откриване. До нея се стига по черен път, който е на няколкостотин метра, след като се влезе в селото, от дясната страна на асфалтовия път. Пътят върви през нивите и се разделя на две - трябва да се "хване" дясното разклонение, защото лявото води към селото. Табели или каквито и да е указателни знаци няма. До скалната църква се стига или пеш, или с много високопроходимо возило. Ако това може да е ориентир - търсете я в югозападна посока от селото.

Първото, което виждате, е това:


- трева до пояс и ръждива врата, която изглежда залостена. Оказва се само затворена, но до нея се стига трудно - никой не е разчистил наоколо. По тази причина не видяхме и изцяло закритите от буренаци каменни стъпала, които се намират вляво от входа и водят нагоре към платото. Направо влязохме вътре:


Скалната църква е била издялана в скалата на ръка и се предполага, че е от 10 век. Дължината й е 14,05 м., а засводения коридор е дълъг 4,20 м. и широк 3 м.

Във вътрешността на църквата няма (запазени) орнаменти, освен този скален графит, дело на "незнаен майстор" от 19 век:


Накратко - това е! Повече сведения за тази скална църква няма, а липсата на добра маркировка я прави неоткриваема. За наш късмет срещнахме овчар и получихме напътствия. Наслука на тези, които тръгнат нататък!

No comments:

Search This Blog